Skip to main content

Bilförsäkring är obligatoriskt enligt svensk lag

För alla bilar som körs på våra svenska vägar måste man ha en bilförsäkring. Undantaget gäller för bilar som är avställda i trafikregistret och alltså har tagits ur bruk tillfälligt. Det minsta skyddet du måste ha för att få köra bilen är en trafikförsäkring. Den täcker personskador på både den som kör bilen och alla passagerare, och säkerställer att de inblandade personerna ersätts ekonomiskt. Din trafikförsäkring skyddar också medtrafikanter och personer utanför ditt fordon. Det gäller även andras bilar och egendom som har skadats i en trafikolycka, om det visar sig att du är vållande till skadan. Anledningen till att du måste försäkra bilen, och varför bilförsäkringen är lagstadgad, grundar sig i ett gemensamt ansvar för att täcka ekonomiska förluster – för samtliga personer som är inblandade eller påverkas av en trafikolycka. 

Ekonomisk smäll utan bilförsäkring 

Om du blir stoppad av polisen när du är ute och kör med en oförsäkrad bil kan du få böter. Det är enkelt att se i trafikregistret om en bil har trafikförsäkring eller inte. Men det är en i sammanhanget liten utgift om man jämför med vad som skulle hända om du krockar med en oförsäkrad bil. Till att börja med får du betala för skadorna på den andra bilen om det var du som orsakade olyckan. Även om du bara backar på en bil på en parkeringsplats kan lack- och plåtskador svida ordentligt i plånboken. Om det går så illa att även personer blir skadade i en trafikolycka kan du få ersättningskrav riktiga mot. Dessutom kan du hamna i en rättslig tvist och behöva betala juridiska omkostnader på höga belopp. Allt det här hjälper trafikförsäkringen dig med och du har både ekonomisk och juridisk stöttning i ryggen.  

Om du har en bil, behöver du troligtvis en bil

Klarar du dig inte utan bil och är beroende av den för att få vardagen att fungera? Om svarat är Nej på den frågan kan du läsa vidare längre ner om varför du inte ska skaffa en bil. Men om du verkligen behöver en bil så finns flera goda själ till varför du också ska ha en halv- eller helförsäkring för din bil, utöver den obligatoriska trafikförsäkringen. Bilförsäkringen omfattar flera olika skadehändelser som din bil kan råka ut för och som gör att du inte kan använda bilen. Du har tillgång till bärgning och räddningshjälp om du blir stående mitt ute på en landsväg, som ser till att snabbt hämta upp både dig och bilen, och kör den till en verkstad om det behövs. I vissa fall ersätter även bilförsäkringen hyrbil medan din egen bil är på verkstaden. Det främsta syftet med en bilförsäkring är att du snabbt ska få tillbaka din bil hel och ren, utan att själv behöva betala så pass mycket att du inte har råd att ha kvar bilen.

Tre själ till att inte skaffa bil

  1. Bilen är en miljöbov: Du har väl inte missat att bilar står för en stor del av koldioxidutsläppen, vilket är dåligt för miljön. Här är elbilen en viktig förutsättning för att få ordning på utsläppen. Men en elbil är fortfarande väldigt dyr, något som inte alla har råd med.  
  2. Det är dyrt att ha bil: Bilförsäkring, bilskatt och bränsle är för många en stor utgift varje månad. Pengar som skulle kunna användas till andra saker, om du inte måste ha en bil.
  3. Att samåka är hälsosamt: Om du har möjligheten att ta bussen eller tåget till jobbet, mataffären eller träning så får du både lite extra motion och det kan vara mentalt hälsosamt att regelbundet träffa andra människor.