Skip to main content

Fungerar inte din ventilation som den ska kan det skapa många olika typer av problem, både för de som vistas i utrymmet och för själva byggnaden. Ibland är det endast en liten justering som behövs för optimal funktion i ditt ventilationssystem. Den här artikeln tar upp varför det är så viktigt med bra luft och varför det är smart att investera i en injustering av ventilation.

Viktigt med en bra ventilation

Vi spenderar ofta en stor del av vårt liv inomhus, därför är det viktigt att luften vi andas hemma, på kontoret, i verkstaden etc är av god kvalitet. Ett bra ventilationssystem tar bort föroreningar, lukt och eventuellt farliga gaser från luften och för istället in ren luft. Ventilationen minskar också risken att smittsamma virus eller liknande sprids med luften. En rätt injusterad ventilation har en god luftväxling i utrymmet vilket ger tillräckligt med ny syrerik luft.

Injustering av ventilation för bra luft

Ventilationssystem som är injusterade på fel sätt eller felinställda kan orsaka luft med dålig kvalitet, störande oljud, samt eventuella radonproblem eller skador på grund av fukt och mögel. En korrekt injusterad ventilation är också mer energieffektiv och ekonomisk, samt bättre ur ett miljöperspektiv.

Få hjälp av proffs

När du behöver göra en injustering av din ventilation, vänd dig till proffs för att få ett ordentligt jobb gjort. De kan se till att ventilationen varken har ett för högt eller lågt luftflöde och kontrollera att systemet har en fullt optimal funktion.

Ett exempel på ett företag i Stockholm som kan hjälpa dig med en injustering av ventilation är NR Klimat. Med många års erfarenhet i branschen, många nöjda kunder och ett brinnande intresse för ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat, kan de hjälpa dig med din ventilation. 

Har du problem med din ventilation är det något som bör lösas så fort som möjligt. En injustering kan vara lösningen som ger dig bättre luft inomhus.