Skip to main content

Vi på Spoltjänst har 30 års erfarenhet inom VVS-branschen. Vi erbjuder jour 24 timmar om dygnet, spolbil för högtrycksspolning, underhållsspolning och stamspolning! Det finns flertal olika spolmetoder för att genomföra stamspolning av en fastighets avloppsstammar. Vi på Spoltjänst arbetar främst med roterande hetvattendysor som rengör rören inifrån med små fina jetvattenstrålar. Vilket tryck och hur varmt vatten vi ställer in i våra maskiner beror på typ av rör och hur mycket beläggningar som har ansamlats.

Vid arbetets uppstart börjar vi alltid längst ner i fastigheten och arbetar oss sedan uppåt våning för våning. Detta gör vi för att undvika oförutsedda stamstopp, framförallt viktig som en del i vår kvalitetssäkring.

Det finns alltid sugmaskiner och saneringsutrustning tillgängligt och är väl förberedda om något skulle gå fel eller om det vi hittar trasiga rör.

Vi spolar ditt avlopp i olika etapper, kanske har du stopp i golvbrunnen. Först Högtrycksspolas stammarna från källare upp till avluftningen varpå man går in i samtliga badrum/wc och kök m.m. därefter avslutar vi med bottenledningen för att förhindra stopp efter våra spolningar. Nyckelhantering och avisering sköter vi på Spoltjänst om så önskas. Efter att vi har utfört underhållsspolning av en fastighet redovisar vi vad vi gjort och var vi varit samt vilka eventuella problem som uppstått. 

Stopp i avloppet är aldrig kul och det finns flera olika anledningar till varför det sker. Ofta kan det förstås ha att göra med att det lagras fett och oljor från matlagningen i rören. Något som till slut kan orsaka stopp. I andra fall kan stoppet i avloppet bero på lägre vattentemperatur och/eller minskat vattenflöde. Vad som däremot är ovanligt är att stoppen beror på att själva rören är

utslitna. Därför bör man alltid, då man får stopp i avloppet, kontakta ett företag vars expertis är just avloppsrensning. Ett företag som Spoltjänst, helt enkelt!

Hos Spoltjänst arbetar bransch-experter med över tre decenniers erfarenhet av att fixa stopp i avlopp. Vi har mött alla tänkbara problem som man kan få i avlopp och vet därför vad som krävs för att lösa dem. Dessutom erbjuder vi också hjälp med att förebygga stopp i avloppet. Detta genom att vi regelbundet underhåller och spolar rören.