Skip to main content
Nyheter

Stopp i avloppet – Boka Stamspolning

By 21 mars 2023No Comments

Högtryckspolning & Stamspolning är en tillförlitlig och effektiv metod för att ta bort blockeringar och rengöra rörledningar. Med hjälp av Högtryckspolning & Stamspolning skrapas rörledningarnas väggar, vilket bryter ner hinder och spolar bort smuts, skräp, sand och kalkavlagringar. Denna teknik används i stor utsträckning inom många industrier för olika uppgifter, t.ex. rengöring av kloaker, avlopp, fettavskiljare, tankar och sumpar samt rensning av blockerade rör.

Haggrensrör erbjuder vi professionella Högtryckspolning & Stamspolning för både bostäder och företag och BRF:er. Våra erfarna operatörer använder toppmodern utrustning för att leverera en snabb och effektiv lösning för alla dina avloppsbehov. Vi är utrustade med kraftfulla vattenstrålar som kan generera tryck på upp till 4000 PSI (pounds per square inch) vilket gör att vi snabbt kan ta bort envisa blockeringar i alla typer av rörledningar – från små hushållsavlopp till stora industriella avloppsnät.

Processen börjar med att vi använder en inspektionskamera för att identifiera var blockeringen eller hindret finns. När den väl är lokaliserad börjar våra operatörer att spruta med mycket högre tryck än vad som vanligtvis används vid vanliga underhållstvättar. Detta gör att vi kan bryta upp tunga avlagringar som fett eller matavlagringar utan att skada rören eller det omgivande området. Resultatet blir rena och oproppade rör som fungerar effektivare.

Du kan även försöka få bort ditt stopp i avloppet själv med dessa tips:

– Använd en vaskränsare

– Häll kokande vatten i avloppet för att lösa upp eventuella blockeringar som kan vara orsakade av fett eller tvålskum

– Om du inte kan lösa upp stoppet, ring en professionell rörmokare som kan använda specialverktyg som en snigel eller en avloppsslang för att avlägsna eventuella envisa hinder

– Se till att du gör ditt bästa för att inte släppa ner några främmande föremål i avloppet, inklusive matavfall, oljor, fetter och sanitetsprodukter

Stopp i avlopp är ett vanligt problem som kan påverka avloppsvattnets flöde, samt leda till ökad växtväxt och förstörning av miljön. Tack vare ny teknik har det blmed hjälp av kameror för rörinspektion kan man snabbt identifiera och åtgärda stopp i avloppet. Inspektioner med avloppskameror hjälper till att lokalisera den exakta platsen för en blockering, vilket är nödvändigt för exakta reparationer eller rengöring. Dessutom kan dessa verktyg hjälpa till att identifiera potentiella problem innan de leder till kostsamma avbrott eller storskaliga skador. Med hjälp av avloppskamerainspektioner kan kommuner nu inspektera sina avloppsledningar oftare och vidta proaktiva åtgärder för att åtgärda eventuella problem som uppstår. Genom att förstå exakt vad som orsakar en blockering kan reparatörerna dessutom inrikta sina insatser mer effektivt och ändamålsenligt för att se till att problemen åtgärdas i tid. I slutändan bidrar detta till att minska hälsoriskerna från förorenat vatten och förhindra ytterligare miljöskador.

På Haggrensrör är vi stolta över att leverera kvalitetsservice med maximal effektivitet så att du snabbt kan komma tillbaka till verksamheten. Vi rekommenderar starkt att du schemalägger regelbundna underhållskontroller av dina rör för att se till att de är fria från hinder och fungerar optimalt under hela året. Kontakta oss idag för mer information om våra Högtryckspolning & Stamspolning!