Skip to main content

Digital marknadsföring är av mycket stor vikt numera. Hur du marknadsför dig på nätet har en direkt påverkan på din försäljning och ditt företags framgång. I den här artikeln kommer vi att ta upp hur du kan använda dig av olika typer av CTA på din hemsida och automated marketing för dina nyhetsbrev. 

Effekten av en CTA

En CTA eller call to action är ett bra sätt att få en potentiell kund att ta steget och göra det du vill att de ska göra. Oftast handlar det om att genomföra ett köp av din produkt eller tjänst, men det kan även handla om att anmäla sig till något event, nyhetsbrevsutskick, eller något helt annat. Vad du uppmanar personen till att göra kan du anpassa helt efter ditt företag. 

Det är ofta en bra idé att använda sig av CTA på din hemsida. Där kan du se till att de gör det du vill att de ska göra på hemsidan. En CTA kan sätta igång tanken på att göra något, och pusha de till att faktiskt fatta ett beslut.

Automated marketing för snabb uppföljning

Slipp hålla på och krångla på egen hand med att göra utskick vid rätt tid. Med schemalagda och automatiserade utskick kan du planera långt fram och hela tiden ligga före. När en kund gör olika saker på din hemsida kan du exempelvis skicka mail automatiskt, exempelvis om de klickar på någon knapp för att få extra information, en mall eller liknande. 

Använd en smart plattform för automated marketing

En digital plattform kan hjälpa dig på många sätt med din marknadsföring. Speciellt kan det vara mycket hjälpsamt vid automated marketing. Då kan du få en smidig överblick och kan enkelt planera dina utskick långt fram i tiden.

Paloma är ett bra exempel på en plattform som är designad för att förenkla e-postmarknadsföring. Paloma har många smarta funktioner som gör att du kan planera och designa olika typer av utskick och nyhetsbrev. Du kan även schemalägga och automatisera dina utskick, skapa listor och mycket mer.