Skip to main content

Nyhetsbrev är ett effektivt och ekonomiskt sätt att marknadsföra på, speciellt när du ska nå ut till många människor på kort tid. Utskick av nyhetsbrev har därför blivit mer och mer vanligt. Men det finns en del att hålla koll på när det gäller nyhetsbrev och GDPR, och det tar vi upp i den här artikeln.

Vad är GDPR?

GDPR står för General Data Protection Regulation och är en förordning som kom under år 2018. Syftet är att öka individers säkerhet, ge mer valmöjligheter kring personuppgifter och höja kravet kring aktivt samtycke. GDPR påverkar många olika branscher och har ändrat hur olika företag hanterar olika processer kring personuppgifter.

Hur påverkas nyhetsbrev av GDPR?

När du ska skicka nyhetsbrev är det viktigt att du har ett ordentligt samtycke till detta från personen du skickar till. De måste välja att själva tacka ja till dina utskick, det får inte vara några förinkryssade rutor eller något liknande i dina formulär. När du ska spara e-postadresser i listor eller andra typer av personuppgifter behöver du ha ett aktivt samtycke från personen gällande deras persomuppgifter. Du behöver även se till att personen har möjlighet att vara tillräckligt informerad, så att de vet vad det är de faktiskt samtycker till. Du ska exempelvis ge information om hur ditt företag hanterar eller sparar deras personuppgifter.

Vad du kan göra för att förenkla

Använd dig utav en plattform som är utformad för att förenkla e-postmarknadsföring, se också till att de har verktyg och funktioner som gör det enklare för dig att följa GDPR vid dina utskick. Ett exempel på en sådan plattform är Paloma. Paloma är en plattform som är designad med effektivisering av nyhetsbrev i fokus. Den är lätt att använda, har många funktioner som gör att du sparar tid kring processer med GDPR och gör att du får en smidig överblick av ditt arbete.