Skip to main content
Nyheter

Optimera arbetsmiljön med närvaro- och frånvarofunktion

By 3 augusti 2023No Comments

Ett noggrant anpassat belysningssystem med närvarofunktion och frånvarofunktion har många betydande fördelar för kontor och andra företagslokaler. Genom att integrera dessa funktioner i belysningssystemet kan du skapa en energieffektiv och produktiv arbetsmiljö.

En praktisk närvarofunktion har flera fördelar

  • Närvarofunktionen identifierar automatiskt när personal är närvarande i lokalen och justerar ljusstyrkan baserat på aktiviteten. Detta minskar en onödig energiförbrukning, då ljuset enbart är aktivt när det behövs. På så sätt kan företag spara energi och reducera sina elkostnader.

Eliminera slöseri med frånvarofunktion

  • Frånvarofunktionen ser till att belysningen släcks automatiskt när ingen befinner sig i lokalen. Glömda ljuskällor utgör inte längre ett problem och ingen energi slösas bort i onödan. Detta är särskilt viktigt på arbetsplatser där personalen ibland kan glömma att stänga av ljuset när de lämnar sina arbetsplatser eller lokalen.

Förbättrad arbetsprestation och ökad trivsel 

  • Ett välreglerat ljus bidrar till att skapa en behaglig arbetsmiljö som främjar produktivitet och välbefinnande. Genom att anpassa belysningen efter arbetsuppgifterna och individuella behov minskar risken för ögonbesvär och trötthet, vilket i sin tur leder till en ökad arbetsprestation och minskad sjukfrånvaro.

Positiv inverkan på miljön 

  • Genom att minska energiförbrukningen och använda energisnåla ljuskällor minskar företaget sin klimatpåverkan och bidrar till en mer hållbar framtid. Frånvaro- och närvarofunktion är ett bra steg.

Få proffshjälp av rätt företag

När du ska skaffa ett anpassat belysningssystem till din företagslokal, ett gym, en skolbyggnad eller liknande, behöver du hjälp av proffs. Vadsbo är ett bra exempel på ett företag som du kan lita på. De har lång erfarenhet inom belysningssystem och har ett kompetent och skickligt team som gärna hjälper dig. De analyserar ditt företags behov och designar och utvecklar ett system som förenklar er vardag.

Det är en smart idé att investera i ett belysningssystem med närvaro- och frånvarofunktion för kontor och företagslokaler. Detta ger inte bara en betydande ekonomisk besparing genom energieffektivitet och minskad förbrukning, utan skapar också en positiv arbetsmiljö som främjar hälsa, trivsel och produktivitet. Dessutom visar företag att de tar ansvar för sin miljöpåverkan när de väljer hållbara belysningsalternativ.