Skip to main content

Nej, det är inte nödvändigt att byta tak innan man installerar solceller. Men det kan vara ett bra sätt att förbereda sig inför en installation av solceller. Om ditt befintliga tak har ett dåligt skick kan det vara nödvändigt att byta det för att optimera prestandan på solceller. Det rekommenderas också att du kontaktar en professionell innan du tar steget att installera solceller för att se till att det passar ditt tak. Det finns ett stort antal professionella installatörer som hjälper dig att få en säker och effektiv installation av solceller i Stockholm. De kan ge dig råd om vilka typer av paneler du ska välja samt hjälpa dig att förbereda taket för installation av solceller.

En annan viktig aspekt är att se till att du har rätt sorter av solpaneler och batterisystem för din användning. Du kan ha ett inbyggt system eller ett batterisystem som är separat från solceller. Beroende på ditt behov kan det bästa alternativet vara olika, så det är viktigt att du kontaktar en professionell innan du bestämmer dig för vilket system du ska använda. Professionella installatörer kan också hjälpa till med att få det bästa priset på solceller och batterier, så att du kan optimera ditt system till ett ännu bättre pris. Att ha riktigt professionell hjälp är viktig för att du ska kunna dra nytta av solenergin till maximalt. Om du vill installera solceller på ditt tak så är det alltid bra att kontakta en professionell innan man tar steget. På så sätt kan du få riktigt professionell hjälp och rådgivning för att få det bästa resultatet. Det är också viktigt att se till att solceller installeras korrekt för att man ska dra nytta av dem på bästa sätt.

Med professionell hjälp kan du få en korrekt och effektiv solcellsanläggning som kan dra stora mängder energi från solen året om.

Solceller är ett mycket populärt sätt att spara energi och miljö. För många som har en fastighet eller lokal i Stockholm, kan man få bidrag för att installera solceller. Bidraget finns tillgängligt för att hjälpa fastighetsägare att installera solceller och minska sina energikostnader. För att kvalificera sig för dessa bidrag måste du uppfylla en rad villkor, inklusive att ha ett värdefullt sätt att använda den producerade energin. Om du uppfyller villkoren kan du ansöka om ett bidrag via Energimyndigheten. Detta är ett bra sätt att minska investeringskostnaden för solceller och se till att investeringen betalar sig.

Det finns många andra bidrag som är tillgängliga för att hjälpa fastighetsägare att installera solceller i Stockholm, inklusive:

  • Miljöbidrag – detta är ett bidrag som ges av miljömyndigheterna för att stödja installation av solceller och andra åtgärder som kan hjälpa till att skydda miljön.
  • Företagsstöd – denna typ av bidrag ger ekonomiskt stöd till företag som vill installera solceller och andra åtgärder för att minska sina miljöpåverkan.
  • Offentliga bidrag – denna typ av bidrag ges vanligen av kommuner och andra offentliga aktörer för att stödja lokala projekt som syftar till att förbättra miljön.

Idag kan man välja mellan att söka investeringsstöd eller få ROT-avdrag. Investeringsstödet är 20 % och ROT-avdraget finns ett schablon på 9 % av den kompletta kostnaden.

STÖD & ROT-AVDRAG FÖR PRIVAT PERSONER SOLCELLER

Idag kan man välja mellan att söka investeringsstöd eller få ROT-avdrag. Investeringsstödet är 20 % och ROT-avdraget finns ett schablon på 9 % av den kompletta kostnaden.

Om du vill ansöka om bidrag för installation av solceller i Stockholm bör du kontakta din lokala miljömyndighet eller Energimyndigheten för mer information. Dessa organisationer har expertis på den lokala miljölagstiftningen och kan hjälpa dig att avgöra vilka bidrag som finns tillgängliga för din fastighet eller verksamhet. 

Kontakta Sol & Tak Specialisten för mer information